මත්පැන්

මත්පැන් අළෙවි හල් විවෘත කර තැබීමත් කාන්තාවන්ට මත්පැන් අළෙවි කිරීමේ නීති ඉවත් කිරීමත් සමග මහින්ද රාජපක්ෂ පමණක් නොව මෛත්‍රීපාල සිරිසේන…

Continue Reading →

මැදමුලනෙ හාමු

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ දේශපාලනය මුළුමනින්ම රැදී තිබුනේ රාජපක්ෂවරුන් අත ය. 1970 මැතිවරණයේ දී බෙලිඅත්ත හා මුල්කිරිගල යන…

Continue Reading →

මනුස්සකම?

රත්ගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති මනෝජ් මෙන්ඩිස් පාතාලෙ නායකයෙක්නෙ. පොරව මරල දැම්මනෙ ත්වත් පාතාල කල්ලියක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මනෝජ් මෙන්ඩිස්ගෙ මළ…

Continue Reading →