අරූ හොරා

ජනාධිපතිවරයාට හා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළ නොහැක. එසේම ඔවුන් ද හොරකමට වගකිව යුතු නිසා ඔවුන්ගේ ආචාර ධාර්මිකභාවය සම්බන්ධයෙන්…

Continue Reading →

කුලියාපිටියේ ශ්‍රී ලංකාකාරයන් කෝ?

මේ ඡායාරූපය ඊයේ කුලියාපිටියේ පැවැති පොහොට්ටුවේ රැස්වීමේ දී ගත්තකි. මෙහි රාජපක්ෂගේ දකුණතින් සිටින්නේ යූඑන්පීයේ සිටිය දී රාජපක්ෂව ඝාතනය කරන්නට එල්ටීටීඊය…

Continue Reading →

චාමරලා බිහිවීම පුදුමයක් ද?

නූගත්කම බුද්ධිමත්කමට බාධාවක් නොවේ. එහෙත් පාදඩකම ශිෂ්ඨකමට බාධාවකි. 1947 සිට ව්‍යවස්ථාදායකයේ සිටි බොහෝ මන්ත්‍රීවරු ලොකු උගත්කමක් තිබූ අය නොවේ. නමුත්…

Continue Reading →