මැදමුලනෙ හාමු

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ දේශපාලනය මුළුමනින්ම රැදී තිබුනේ රාජපක්ෂවරුන් අත ය. 1970 මැතිවරණයේ දී බෙලිඅත්ත හා මුල්කිරිගල යන…

Continue Reading →

මනුස්සකම?

රත්ගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති මනෝජ් මෙන්ඩිස් පාතාලෙ නායකයෙක්නෙ. පොරව මරල දැම්මනෙ ත්වත් පාතාල කල්ලියක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මනෝජ් මෙන්ඩිස්ගෙ මළ…

Continue Reading →

ඕනෑම වේලාවක ගෙදර යන්න සූදානම් – ජනපති

ධූරකාලය පිළිබඳව ශේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසා සිටියේ වඩාත් හොඳ ශ්‍රී ලංකාවක් හැදීමේ සිහිනයක් තිබෙන නිසා මිස බලයේ රැඳී සිටීමේ උවමනාවෙන් නොවන බවත්…

Continue Reading →