ඕපාදූප හා පුවත් පත්

ලංකාවේ සිංහල පුවත් පත් වල බොහෝ විට ඇත්තේ ඕපාදූපයන් ය. එසේ නොවන්නේ නම් යම් ප්‍රවෘත්තියක හෝ ඕපාදූප පැත්ත ඔසොවා තබයි. ප්‍රවෘත්ති පළ කරන්නේම රස විදිය හැකි ලෙස එය ප්‍රති නිෂ්පාදනය කිරීමෙනි. ඉස්සර ඉරිදා පත්තර වල පිටු කිහිපයක් මේ සදහා වෙන කර තිබුණි. දැන් පත්තර පිටින් වෙන් වී ඇත්තේ රසවිදිය හැකි කතන්දර පළ කිරීමට ය.

දිනපතා මෙන්ම ඉරිදා පත්තර ද බොහොමයක්ම කරන්නේ මිනිස් සමාජයේ ග්‍රාම්‍ය, ප්‍රාථමික හා අශ්ලීල රසයක් ඇති දෑ උළුප්පා දැක්වීම ය. ඒවා කියවීමට ද විශාල පාඨක පිරිසක් සිටිති. මේ පාඨක තීරුව කුල්මත් කර පත්තර අළෙවිය ඉහළ නංවා ගැනීම ඔවුන්ගේ අරමුණයි.

මා කලක් වැඩ කළ ලක්බිම ඉරිදා පුවත් පතේ දී තේරුම් ගත්තේ පළ කරන සියල්ලම රස විදිය හැකි ආකාරය අනුව පළ කරන බවය. එහි ප්‍රධාන කතෘවරයා උජාරුවෙන් පවසන්නේ “මිනිස්සු කියවන්න ආස ඒවනෙ” යන්න ය.

න්‍යායක් ලෙස ගත් විට මෙය මිනිසුන්ට පිටුපසින් සිට කරන මාධ්‍යවේදයකි. එනම් මිනිසුන් ඉල්ලන දේ ලබාදීමයි. එහෙත් ජනමාධ්‍යකරණය මිනිසුන්ට ඉදිරියෙන් සිට කළ යුත්තක්ය යන්න මගේ අදහසයි. එවිට මිනිසුන්ට අවශ්‍ය දේ මාධ්‍යකරුවන් විසින් තීරණය කර ලබාදිය යුතුය.

නමුත් ඒ සදහා ඥාණනය වූ මාධ්‍යකරුවන් සිටිය යුතුය. එවැන්නෝ දැන් දුර්ලභ ය. එනිසා සිටින අය කරන්නේ මිනිසුන් ඉල්ලන දේ සැපයීමයි.

කේ.ජී.පිලිප් ශාන්ත