ආණ්ඩු බැලන්ස් වෙන්නෙ අභ්‍යන්තරිකව

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය තුළ විපක්ෂයට කාර්යභාරයක් නෑ. ඒ නිසා ආණ්ඩු පෙරලන්නෙ එක්කො ආණ්ඩුවෙම අභ්‍යන්තරික පිපිරීමකින්. නැත්නම් විදේශ මැදිහත්වීම මත. ඒ වගේම මේ කාරණා දෙකම මත.

එහෙම බැලුවහම එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ව හැදූ සම්මුතික ආණ්ඩුව මහජන අපේක්ෂාවන් පැත්තෙන් සාපේක්ෂව යහපත්. දැන් අගමැතිගෙ පාර්ශ්වය බැලන්ස් වෙන්නෙ ජනාධිපති නිසා. ජනාධිපතිගෙ පාර්ශ්වය බැලන්ස් වෙන්නෙ අගමැති නිසා.

මේ ව්‍යුහය තුළ ගෝලීය ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සදහා අභ්‍යන්තරික බාධාවන් එල්ල වෙනව. ඒ බාධා විපාක්ෂික කොටස් විසින් එල්ල කරන පුහු බොළද හා නොගැබුරු බාධාවන්ට වඩා ශක්තිමත්.

දේශපාලනයේ ව්‍යුහාත්මක වෙනසක් 1978 දි ඇතිවුනාට පස්සෙ පරණ අර්ථයෙන් ඒ කියන්නෙ පාර්ලිමේන්තු බලය දිනා ගැනීම කියන අර්ථයෙන් දේශපාලනය තේරුම් ගන්න හෝ වෙනස් කරන්න හෝ බෑ. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය යටතේ දේශපාලනය තේරුම් ගැනීම හෝ වෙනස් කිරීම හෝ කළ යුත්තේ අලුත් මානයකින්.

ආණ්ඩුවෙ අභ්‍යන්තරික බැලන්ස් කිරීම සදහා ජනාධිපතිවරයාට මෙන්ම අගමැතිවරයාට ද බුද්ධිමය මණ්ඩලයක සහාය ගන්න පුළුවන්. දැනට ඒ කාර්ය වෙන්නෙ මමත්වය මත. එය හානිකර දෙයක්. එනිසා ජනාධිපතිවරයා මෙන්ම අගමැතිවරයා ද රාජ්‍ය පාලනය බැලන්ස් කිරීමට දක්වන මැදිහත්වීම සදහා බුද්ධිමය මණ්ඩලයක සහාය ලබා ගන්නේ නම් වඩා ප්‍රයෝජනවත් වේවි.

කේ.ජී.පිලිප් ශාන්ත