අරගලය හා ලෙනින්වාදයේ අවලංගුවීම

අරගලය ඇත්තේ බිමේ මිස ෆේස්බුක් එකේ නොවේ යැයි බොහෝ අය කියති. න්‍යායවාදය වැඩක් නැති බවත් බිමේ අරගලය කළ යුතු බවත් ඔවුහු කියති. අරගලයට පණ පොවා ජනතා අයිතීන් දිනා ගත යුතු බවත් කියති.

එහෙත් ඉහළ ඌවේ විශාලම විනාශය වන උමා ඔය ව්‍යාපෘතියට එරෙහි ජන අරගල ව්‍යාපාරය පරාජය වී ඇත. ඔවුහු බිමේ සටන පණ පොවා අවසන කතිර සටනට ද අවතීර්ණ විය. බණ්ඩාරවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවට ස්වාධීනව තරග කළහ. එහෙත් ලැබූ ජයක් නම් නොමැත.

මහා විනාශයක් සිදුව තිබිය දී ඊට එරෙහිව ජනතාව මෙහේයවා අවසන මැතිවරණයට එළඹි විට විනාශය කළවුන්ම නියෝජිතයන් ලෙස තෝරා පත් කර ගනී නම් ඒ අරගලය කුමකට ද?

ලෙනින්වාදී මහජන අරගලය තවදුරටත් වලංගු නොවේ. බිමේ අරගලයක් කළ පළියට මහජන සටන් ජයග්‍රාහීව අවසන් වන්නේ නැත. ලෙනින්වාදී අරගල මොඩලය අහෝසි වී බොහෝ කල් ය. විමුක්ති ව්‍යාපාරය සදහා අලුතින් සටන් උපක්‍රම සෙවිය යුතුය. එහිදී අන්තෝනියෝ ග්‍රාම්සි අමතක කළ නොහැක.

කේ.ජී.පිලිප් ශාන්ත