ලබන ඉරිදා පළ කරන පෝස්ටුවක්

පොහොට්ටුව ලැබූ පරාජය මගින් පෙන්නුම් කරන්නේ බහුතර ජනයා තුන්වැනි වතාවටත් මිනීමරු, රාජ්‍ය දේපළ කොල්ල කෑ රාජපක්ෂ පරාජය කළ බවයි. පාවිච්චි කළ මුළු ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් සාතිශය බහුතරය ලබා ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමත් නොවුනද සුළු වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයකින් පක්ෂයක් වශයෙන් වැඩිම ඡන්ද ප්‍රමාණය ඔවුහු ලබා ගත්හ. ඒ සමගම නව ලිබරල්වාදයේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ශක්තිමත්ව දියත් කිරීම පාලනය කළ හැක්කේ තුන්වන ස්ථානයට ඡන්ද ලබාගත් ජනාධිපතිවරයාගේ පාර්ශවයේ ඉදිරි දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ගයන් අනුවය.

රාජපක්ෂ දේශපාලනයට යළි ශක්තියක් ලබා ගත හැක්කේ රාජපක්ෂ පවුල ඊට නායකත්වය දීමෙන් වැළකීමෙනි. එතෙක් එම දේශපාලන බලවේගයේ යම්කිසි පිරිසක් ජනාධිපතිවරයා වටා එක්වනු ඇත. ඒ ජනාධිපතිවරයාගේ දේශපාලන ශක්තියක් නිසා නොව ජනාධිපති ධූරයේ බලය නිසා ය. එමගින් ජනාධිපතිවරයාගේ දේශපාලනය 2019 දක්වා ටික කාලයකට ශක්තිමත් වේ. එය ප්‍රගතිශීලී ය. එමගින් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අත්තනෝමතික ක්‍රියාමාර්ගයන් තුලනය කළ හැකිය.

එහෙත් එය පහසු නොවන්නේ බහුතරය නැතත් පක්ෂයක් ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරියෙන් සිටින නිසා ය. එහෙත් රාජපක්ෂ දේශපාලනයේ බහුතරය ජනාධිපතිවරයාට පක්ෂපාත වුවහොත් එය ප්‍රබල ශක්තියක් වනවා නොඅනුමානය.කැපී පෙනෙන බාහිට විරුද්ධ පක්ෂයක් නොවීම අඩුවක් වුවද අභ්‍යන්තර ලෙස විරුද්ධ පක්ෂයක් ආණ්ඩුව තුළින්ම එමගින් නිර්මාණය වේ.

කේ.ජී.පිලිප් ශාන්ත