උන්වහන්සෙ මට පොඩි වීරයෙක්

බෙල්ලන්විල හාමුදුරුවො ගැන ගොඩක් නරක දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඒත් උන්වහන්සෙගෙ එක හොදක් විතරක් මම කියන්නම්.

2006 විතර වෙන්න ඕන. රාජපක්ෂ ප්‍රභාකරන් එක්ක මිනිස්සු මරන්න පටන් ගත්ත විතරයි. යාපනේ ගොඩබිම් පිවිසුම් මාර්ගය වහල දෙගොල්ලො මරා ගන්නව. යාපනේට කන්න බොන්න නෑ. මුහුදු මාර්ගය අවධානම් නිසා නැව් ගියේ නෑ.

මුළු දකුණම ආතල් ගනිද්දි කොළඹින් පුංචි නිවේදනයක් නිකුත් උනා මේ මරා ගැනිල්ලට විරුද්ධව. යාපනේ ජනතාවට වහාම ආහාර යවන්න කියලත් ඒකෙ තිබුණ. ඒක අත්සන් කරල තිබුණ කිහිපදෙනා අතර ධර්මසිරි බණ්ඩාරනකයකගෙයි මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන හාමුදුරුවන්ගෙයි නම් තිබුණ බව මතකයි.

කේ.ජී.පිලිප් ශාන්ත