අපි මිලේඡ ද?

මම නොදන්න එකා කාලෙ කොඩි දාගෙන නිදහස් උත්සවය අහපු/ බලපු මිනිහෙක්. මට එදා බරපතල ප්‍රශ්නයක් උනේ නිදහස් සැමරුමක දි මිලිටරි සංදර්ශන පවත්වන්නෙ මොකටද කියන එක. ප්‍රශ්නය යොමු කළේ සුපුරුදු පරිදි මගේ ලෝකෙ වීරයා වෙච්ච එකම අයියට.

අයිය කිව්වෙ ලොකු රටවල් නම් එහෙම කරන්නෙ ලෝකයාට තමන්ගෙ බලය පෙන්වන්නයි කියල. ඒකත් හරිය කියමු. අපි වගේ පොඩි රටවල් කාට පේන්නද මේ විකාර කරන්නෙ? අයිය හිනා උනා විතරයි.

මට අදත් හිතෙන්නෙ නිදහස් සැමරුමක මේ කරන විකාර අපේ මිලේජත්වය පෙන්වීමක්ය කියලයි. රටක ජාතියක අභිමානය වන්නේ යුදමය උපකරන කියන්නෙ ඒ රාජ්‍යයේ මිලේඡත්වය ප්‍රදර්ශනය කිරීමක්. අපේ රාජ්‍ය මිලේඡ බව නම් ඇත්ත.

අපේ සමාජයට වැදගත් දායකත්වයක් දැරුවෙ කුමාරතුංග, මලලසේකර, අධිකාරම් පරම්පරාවේ අය. නිදහස සමරන්න ඕන අන්න එහෙව් මිනිස්සුන්ගෙ කැප කිරීම අගයමින්. එහෙත් කරන තරමක් කරන්නෙ අශ්ලීලත්වය පෙන්වීම.

කේ.ජී.පිලිප් ශාන්ත