මත්පැන්

මත්පැන් අළෙවි හල් විවෘත කර තැබීමත් කාන්තාවන්ට මත්පැන් අළෙවි කිරීමේ නීති ඉවත් කිරීමත් සමග මහින්ද රාජපක්ෂ පමණක් නොව මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ද කුලප්පු වී ඇත.

සිංහලබෞද්ධ ස්වෝත්තමවාදී බයියන් හොරාට කසිප්පු බී බොරුවට සදාචාරය ගැන උදම් ඇනීම විහිළුසහගත ය.

කේ.ජී.පිලිප් ශාන්ත