මැදමුලනෙ හාමු

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ දේශපාලනය මුළුමනින්ම රැදී තිබුනේ රාජපක්ෂවරුන් අත ය. 1970 මැතිවරණයේ දී බෙලිඅත්ත හා මුල්කිරිගල යන ආසන දෙකටම තරග කර ජය ගත්තේ රාජපක්ෂවරුන් ය. ඉතිරි තිස්සමහාරාම ආසනයට ශ්‍රීලනිපයෙන් ටෙනිසන් ඉදිරිසූරිය තරග කර ජය ගනිද්දී ලක්ෂ්මන් රාජපක්ෂ ඔහුට එරෙහිව වෙනත් පක්ෂයකින් තරග කළේ ය.

1977 මහා මැතිවරණයේ දී මුල්කිරිගල හා බෙලිඅත්ත යන ආසන දෙකට රාජපක්ෂවරුන් තරග කර පරාජය වූ අතර තංගල්ල හා තිස්සමහාරාමයට වෙනත් අපේක්ෂකයන් තරග කර පරාජය වූහ.

1989 දී හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තු ගිය ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනාම රාජපක්ෂවරුන් ය.

1994 දී පාර්ලිමේන්තු ගිය මන්ත්‍රීවරුන් හතර දෙනාගෙන් තුන් දෙනෙක්ම රාජපක්ෂවරුන් වූ අතර අනෙකා වූ මහින්ද අමරවීර චන්ද්‍රිකා හිතවාදියෙක් වූ නිසා ඔහු ජය ලැබීය.

2000 මහා මැතිවරණයේ දී පාර්ලිමේන්තු ගිය ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනාම රාජපක්ෂවරුන් විය.

2001 මහා මැතිවරණයේ දී ත් එයම සිදුවිය.

2004 මහා මැතිවරණයේ දී ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනාගෙන් දෙදෙනෙක්ම රාජපක්ෂවරුන් වූ අතර අනෙකා මහින්ද අමරවීර විය.

2010 මහා මැතිවරණයේ දී ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන් පස්දෙනාගෙන් තිදෙනෙක්ම රාජපක්ෂවරුන් ය.

2015 මහා මැතිවරණයේ දී ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන් හතර දෙනාගෙන් දෙදෙනෙක්ම රාජපක්ෂවරුන් ය.

මෑත යුගය තුළ රාජපක්ෂවරුන්ගේ පවුලෙන් පිට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබුනේ මහින්ද අමරවීරට, පී.කේ. ඉන්දික හා ඩී වී චානක පමණි.

මහින්ද අමරවීරට මුල් කාලයේ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායකගේ උදව් තිබූ අතර පසුව රාජපක්ෂලාට සෙට් විය. පී.කේ. ඉන්දික හා ඩීවී උපුල් චානක යනු මැදමුලනේ එහෙයියන් ය.

මැදමුලනට එරෙහි වූ ටෙනිසන් එදිරිසූරිය වමේ ප්‍රගතිශීලියකු වූ අතර සුනාමි ව්‍යසනයට හසු වී මිය ගියේය. එහෙත් ඔහු නොමරා මැරුවේ රාජපක්ෂලා ය.

ගොවිගම නොවන කිසිම මිනිහෙකුට හම්බන්තොට දී ශ්‍රීලනිපයෙන් ඉදිරියට එන්නට ඉඩ නොදුන්නේ රාජපක්ෂලා ය.

කේ.ජී.පිලිප් ශාන්ත